LIVLÆGE JOHANN FRIEDRICH STRUENSEE

I en krypt under Sankt Petri Kirkes gravkapeller ligger de jordiske rester af, hvad der kan være Johann Friedrich Struensee. Uanset om det er ham eller ej, er Struensee og Sankt Petri Kirkes historie forbundet.

Struensee blev født i 1737 i byen Halle i det nuværende Tyskland, og han blev henrettet på Øster Fælled i København i april 1772. I årene op til hans brutale død havde den udefrakommende Struensee regeret i den enevældige Christian VIIs navn, hvilket skabte ham magtfulde fjender.

Officielt blev Struensee dømt til døden for sin affære med dronning Caroline Mathilde samt for at have forgrebet sig på kongemagten. Reelt blev han dømt, fordi han gennem progressive reformer underminerede den eksisterende magtelite, herunder den tysksindede.

Struensee var altså ikke vellidt blandt prominente medlemmer af Sankt Petri Kirkes tyske menighed. Han blev anset som en fremmed usurpator, der havde forstyrret den eksisterende orden. Faktisk huser Sankt Petri de jordiske rester af flere medlemmer, der var involveret i retssagen mod Struensee. Én sad som dommer, en anden fungerede som sjælesørger, og en tredje stod for opførelsen af skafottet.

Trods antipatien fik Struensee-affæren alvorlige konsekvenser for kirkens menighed, da sagen såede splid mellem monarkiets tysksindede og dansksindede undersåtter. Juridisk manifesterede sagen sig også i vedtagelsen af ”Indfødsretten” af 1776.

Indfødsretten dikterede, at rigets embeder skulle besættes af personer født i Danmark, Norge eller hertugdømmerne. Der lød blandt andet: ”Landets Børn skal nyde Landets Brød”. Der var dog uenighed om, hvorvidt de tysksindede undersåtter reelt var landets ægte børn. Kimen til konflikt var lagt.

Foto: Måske huser krypten under de tre sarkofager Struensees jordiske rester. Foto: Mikkel Arnfred.

Immigrantmuseet