BEGRAVELSER – ET SPEJL AF TIDEN

Begravelsestraditioner, kirkegårde og gravpladser afspejler tidsånden. For blot et par generationer siden var det sidste farvel og gravstederne i Danmark mere standardiserede og anonyme. Siden er der kommet større fokus på individet i samfundet, og det giver genlyd i døden.

Det startede i det små. Eksempelvis blev sangen ”Om lidt” af Kim Larsen gradvist en yndet begravelsessang, selvom det skabte debat. Siden er det gået stærkt, og mange ønsker i dag at genkende sig selv i døden. Udviklingen kommer til udtryk på mange måder, blandt andet i form af individualiserede gravsteder og gravsten.

Sekulariseringen af samfundet er også medvirkende til, at andelen af personer, der bliver begravet/bisat under medvirken fra folkekirkens præster er faldende. I 1974 var 95,7 procent af alle begravelser i Danmark såkaldte kirkelige begravelser. I 2019 var andelen faldet til 82,7 procent. Faldet i andelen af kirkelige begravelser har ledt til religionsneutrale alternativer, såsom skovbegravelser, hvor jorden ikke er indviet.

Askespredning på åbent hav er ligeledes i fremgang. Danmark har omtrent 8.750 km. samlet kystlinje, og mange har et nært forhold til havet, så udviklingen er ikke uventet. Det anslås, at omkring fem procent i dag vælger at få spredt deres aske til havs. Blandt andet valgte prins Henrik at få spredt en del af sin aske i de danske farvande.

Interessen for grønne begravelser er også tiltagende, da danskerne er blevet mere klimabevidste. Forskningen er dog ikke nået særligt langt inden for området, men interessen illustrerer religionssociolog Brian Arly Jacobsens pointe: ”Begravelsesvalg er det ultimative udtryk for tilhørsforhold…

Foto: Nærbillede fra Vestre Kirkegård. Mikkel Arnfred.

Immigrantmuseet