SVENSKERNE I SUKKERROEMARKERNE

De første roeopdyrkere

I 1870 begyndte man at opdyrke sukkerroer i Danmark, og det medførte en stor efterspørgsel på billig arbejdskraft. Den danske sukkerproduktion var koncentreret til Lolland-Falster, hvor dyrkningen af sukkerroer voksede femdobbelt i perioden 1881-1901. Der var tale om hårdt udendørs sæsonarbejde, og det var typisk kvinder, som arbejdede i markerne fra maj til november.

I sommeren 1896 arbejdede der 4.000 personer på sukkerroemarkerne. I løbet af 1880’erne begyndte man også at opdyrke sukkerroer i Skåne, Småland og Blekinge, og derfor var de svenske arbejdere ikke længere nødsaget til at rejse til Danmark for at lave sæsonarbejde. Fra omkring 1890 blev de svenske roepiger i Danmark erstattet af østeuropæisk arbejdskraft fra det russiske Polen og Galizien.

 

Immigrantmuseet