SÆSONARBEJDE PÅ DANSKE TEGLVÆRKER

Stive knæ og bøjede rygge

I slutningen af 1800-tallet var teglindustrien i Danmark en sæsonindustri, hvor mange tusinde arbejdere var virksomme i sommerhalvåret. I maj 1897 var der registreret 6.200 teglværksarbejdere i hele Danmark, og godt 1.000 af disse var svenskere.

Også i tilfældet med teglværksarbejde var der tale om hårde arbejdsvilkår. På Hanemose Teglværk var arbejdstiden fra kl. 05:30 om morgenen til kl. 19:30 om aftenen med to timers hvile. Men hvis ledelsen ønskede det, kunne arbejdstiden dog om sommeren forlænges fra kl. 05:00 om morgenen til kl. 20:00 om aftenen, altså til en 15 timers arbejdsdag. Det bliver beskrevet, hvordan de unge arbejdsmænd på Hakkemose Teglværk ved Roskilde ”fik stive knæ og bøjede rygge inden tyveårsalderen” af at transportere sten på trillebør, og at de ”så hen til deres soldatertid som en hvilestund efter det strenge ungdomsarbejde.”

Immigrantmuseet