DE SVENSKE STENHUGGERE

Hårdt arbejde

I 1901 udgjorde de svenske arbejdere hele 28 procent af den samlede arbejdsstyrke indenfor stenindustrien i Danmark, og især på Bornholm var efterspørgslen stor.

Mange svenske stenhuggere rejste fra Blekinge til det nordlige Bornholm for at arbejde, til trods for at arbejdet var hårdt og slidsomt, og lønningerne var lave. Arbejdet som stenhugger var særdeles hårdt udendørsarbejde og ikke helt ufarligt. Øjenskader forårsaget af flyvende stenflis var almindelige, men også skader på arme, ben og hænder forekom. Særligt i byerne Sandvig og Allinge var der mange svenske stenhuggere.

Immigrantmuseet