BORGERKRIGEN I JUGOSLAVIEN

Krigens begyndelse

Krigen i Jugoslavien startede i juni 1991 efter de to tidligere forbundsrepublikker, Slovenien og Kroatien, erklærede sig selvstændige. Disse selvstændighedserklæringer, som senere blev anerkendt af alle lande i EF (i dag EU), heriblandt Danmark, bragte de to nye stater i krig med det øvrige Jugoslavien og særligt det stærkt militært-udrustede Serbien. Efter længere tids overvejelser besluttede forbundsrepublikken Bosnien ligeledes, at erklære sig selvstændigt den 3. marts 1992. Denne udmelding blev startskuddet til en voldelig konflikt mellem de tre dominerede befolkningsgrupper i Bosnien: bosniakkerne (muslimer), de bosniske serbere (ortodokse kristne) og de bosniske kroater (katolikker).

I begyndelsen udkæmpedes en konflikt mellem de bosniske serbere på den ene side mod bosniakkerne og de bosniske kroater på den anden side. Alliancen mellem de to sidstnævnte grupperinger brød dog sammen i efteråret 1992, og i årene der fulgte bekæmpede bosniakker og bosniske kroater hinanden i lige så høj grad, som de bekæmpede de bosniske serbere. Krigen var enormt blodig og endte med at koste 250.000 bosniere livet. Flere millioner indbyggere fra det tidligere Jugoslavien blev fordrevet fra deres hjem. Af disse flygtede 700.000 til lande uden for Eksjugoslavien. Danmark var ét af mange europæiske lande som tog imod flygtninge. Ved krigens afslutning havde 20.000 flygtninge søgt tilflugt i Danmark fra borgerkrigen. Hovedparten af disse var fra Bosnien.

Drab, vold og etnisk udrensning

Lige fra begyndelsen var konflikten i eks-Jugoslavien præget af grove voldshandlinger begået af væbnede militser mod andre væbnede grupperinger, men også særligt civilbefolkningen. Årsagen bag den gennemgribende civile vold, drab og tvangsflytninger var ønsket om at skabe “etnisk homogene områder”. Midlet til at opnå dette var “etnisk udrensning”; en brutal form for krigsførelse som involverede alt fra tvangsfjernelser og tortur til voldelige massakrer og koncentrationslejre. Alle parter i konflikten benyttede sig af disse former for strafbar krigsførelse i større eller mindre omfang i løbet af krigen. Mange individer blev sidenhen idømt lange fængselsstraffe som følge af deres involvering i krigsforbrydelser.

Fotos: Dansk Flygtningehjælp.

Immigrantmuseet