“Velkommen Her?” undersøger integration af arbejdsimmigranter gennem 500 års Danmarkshistorie. På trods af det lange tidsspand, giver artiklerne om hollændere, roepolakker og fremmedarbejdere mulighed for at opstille en række fællestræk i behandlingen af fremmed arbejdskraft i Danmark – fællestræk der også går igen i den nutidige debat.