OPSKRIFT PÅ EN DANSKER?

“Velkommen Her?” undersøger integration af arbejdsimmigranter gennem 500 års Danmarkshistorie. På trods af det lange tidsspand, giver artiklerne om hollændere, roepolakker og fremmedarbejdere mulighed for at opstille en række fællestræk i behandlingen af fremmed arbejdskraft i Danmark – fællestræk der også går igen i den nutidige debat.

Immigrantmuseet